– Det er så mye positivt som skjer i denne bygda. Vi ønsker å løfte fram det positive som skjer i næringslivet, i lag og foreninger, i frivilligheten, i kommunen, kort sagt i birkenessamfunnet, sier Arild Tveide, rådgiver i Businessregion Kristiansand. Sammen med Kjetil Aamlid, salgs- og markedssjef i Birkenes Sparebank, og Bjørn Vidar Senum Lie, webredaktør og fagansvarlig kommunikasjon i Birkenes kommune, utgjør han trekløveret som skal sette det nye kommunikasjonssamarbeidet ut i livet.

Annenhver fredag
Fredag 16. september vil den første gode historien bli publisert på hjemmesida og facebookprofilen til en av de tre samarbeidspartnerne. Den vil bli delt på hjemmesidene og facebookprofilene til de øvrige to. Annenhver fredag vil det bli publisert en ny god historie som vil bli delt. På den måten håper de tre samarbeidspartnerne å nå flest mulig med de gode historiene.

– Vi kommer til å vinkle sakene mot enkeltpersoner, de som kanskje står sentralt i en bedrift, en tjeneste, et tilbud, et lag eller en forening, men det må ikke være en lederskikkelse, det kan være de som gjør en liten forskjell, forteller Kjetil Aamlid.

– Det er masse ressurser i denne bygda. Vi ønsker å peke på positive og meningsfylte sider, presiserer salgs- og markedssjefen og holder fram di fire «knaggene» sakene skal henges på: Positiviteten – stoltheten – bakgrunnen – aktiviteten

Kom med tips!
For at du som leser enkelt skal se at det er «Den gode historien fra Birkenes» du leser, vil sakene være merket med de tre samarbeidspartnernes logoer. Det vil også bli opplyst at dette er et samarbeid mellom Birkenes næringsforum, Birkenes sparebank og Birkenes kommune.

Nå starter arbeidet med å finne fram til de gode historiene og nøkkelpersonene som skal portretteres. De tre skribentene har flere navn på blokka allerede, men vil gjerne ha tips fra publikum.

– Kjenner du til en person som gjør noe bra for bygda, som gjør en forskjell, så vil vi mer enn gjerne høre fra deg, understreker Bjørn Vidar Senum Lie.