Birkenes kommune er privilegert med rundt 1.200 personer ansatt i privat sektor. Mye av årsaken til dét er dyktige ledere og ansatte. Selskaper som tjener penger og som eksisterer i flere generasjoner.

Aas Laft og Bygg er et godt eksempel i så måte. I over 30 år har Thor Daniel Aas (52) drevet familiebedriften på Engesland. Nylig økte vegusdalfirmaet arbeidsstokken fra tre til fire ansatte. Den siste arbeidstakeren er en 20-åring bosatt i Iveland. Og henter Eirik Magnus Skaiå.

– Det er svært gledelig at en såpass ung kar ønsker å jobbe med laftbygging som er et eldgammelt håndverk. I tillegg jobber min sønn, Thor Arild (23), i firmaet. Dermed føler jeg meg trygg på at Aas Laft og Bygg vil leve inn i fremtiden, smiler Thor Daniel.


Ansatte hos Aas Laft og Bygg:
Fra venstre Thor Daniel Aas, Eirik Magnus Skaiå, Thor Arild Aas og Ole Christian Aas.

Utsatt bransje
Det blir færre og færre firmaer som driver med lafteproduksjon. I Setesdal er bare et fåtall tilbake.

Lafteproduksjon er en utsatt gruppe, forteller næringslederen på Engesland og fortsetter:

Det skyldes blant annet strengere krav fra myndighetens side, til tettere vegger for å spare strøm og til å få godkjent bad i tre i forhold til våtsoner.

Dette har laftebransjen, myndighetene og Norsk Treteknisk Institutt jobbet med.

Det er etablert en kvalitetsnorm for laftebygg med tilhørende kontrollordning, som alle forbrukere vil ha stor nytte av ved oppføring av laftede hus og hytter, opplyser Thor Daniel. 

Fra hytte til bolig
Hvordan vurderer han så markedet framover?

Prisstigningen og rentehevingen merker vi i form av mindre forespørsler. Hvordan dette vil slå ut for oss over tid, vet jeg ikke helt eksakt. Men det gledelige er at vi har full ordrebok ut 2023. Akkurat nå holder vi på med å lafte en større arkitekttegnet enebolig. Den skal settes opp i Randesund, forteller byggmesteren. Han gleder seg over at Aas Laft og Bygg har levert ytterligere to eneboliger den siste tida.

Det er hyggelig med en dreining fra hyttemarkedet og over til bolig i laft. Noen velger begge deler; stue og kjøkken i laft og resten i vanlig reisverk. En annen trend vi ser er ønske om større vindusflater i kombinasjon med laft, opplyser Thor Daniel.

Kortreist og miljøvennlig
Han tror stadig flere oppdager at det er sunt å oppholde seg i et laftebygg.

Tre som materiale puster, i motsetning til en gipsvegg, understreker Thor Daniel. Dessuten er det kortreist og miljøvennlig.

Vi henter tømmeret lokalt, vi skjærer og bearbeider det lokalt, vi lafter det lokalt på Engesland, og vi leverer ferdige laftebygg til kunder i vår region. Jeg føler at vi leverer på flere av klimamålene. Det verdsetter våre kunder.

Plasskrevende
I dag er Aas Laft og Bygg etablert på to steder på Engesland; hjemme på gården til Thor Daniels bror Ole Christian, hvor Thor Daniel og faren Arild bygde ny laftehall i 1992, og nå sist i Engeslandtunet.

Begge steder er det fullt opp med materialer og andre ting. Om vi velger å flytte mer av virksomheten over til Engeslandstunet, er ikke avklart. Skal vi det, må vi ha mer plass. Å drive med lafteproduksjon er plasskrevende, påpeker Thor Daniel Aas, som også sitter i styret i bransjeorganisasjonen Norsk Laft.

– Det er nyttig et verv!