Har du fått brev, sms eller melding i nett- eller mobilbank om å legitimere deg og/eller oppdatere informasjon om ditt kundeforhold i Birkenes Sparebank?

Da er det svært viktig at du svarer på den henvendelsen du har fått. Dersom fristen ikke overholdes står du fare for at banken ikke kan hjelpe deg med våre tjenester, feks over telefon eller mail. I verste fall kan du stå fare for at banken må sperre konto, kort, nett- og mobilbank inntil gyldig legitimasjon og kundeerklæring er fremvist jfr.bestemmelser i Hvitvaskingsloven § 21 nr. 1 og § 24 nr. 4.

 

Hvorfor må banken ha legitimasjon og kundeerklæring?

Selv om vi i Birkenes Sparebank kjenner de aller fleste kundene våre og har gjort det i "alle" år så er vi likevel lovpålagt av finansmyndighetene og Hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjon på alle våre kunder. Vi er også pålagt å innhente ny legitimasjon dersom tidligere dokumentasjon er manglende, utgått på dato eller av for dårlig kvalitet.

I tillegg til legitimasjon er vi også pålagt å kjenne til hvilke tjenester du ønsker å bruke banken til. Dette blir gjort gjennom utfylling av et kundeerklæringsskjema som enten blir tilsendt pr post eller digitalt i nett- eller mobilbanken din. 

Når vi har registrert og kontrollert både legitimasjon og kundeerklæringen er du ekstra godt kjent hos oss. Da får vi en bedre mulighet til å hjelpe deg i hverdagen og ikke minst er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet og vi er bedre rustet til å forebygge hvitvasking og potensiell terrorfinansiering. 

 

Hvilken type legitimasjon må forevises?

Har du bankID-brikke via Birkenes Sparebank?

I de aller fleste tilfeller er det kun gyldig pass som er godkjent legitimasjonstype. I noen tilfeller kan andre legitimasjonstyper godtas, men vi oppfordrer likevel til å fremvise gyldig pass. Årsaken til at det er strengere legitimasjonskrav når du har BankID er at dette er din elektroniske signatur på digitale avtaler og i tillegg er det BankID som verfisererer din identitet ved elektronisk innlogging eksempelvis banker, NAV, Skattetaten og mye mer.

 

Har du ikke BankID fra Birkenes Sparebank er følgende legitimasjon godkjent:

  • Pass
  • Førerkort
  • Bankkort med bilde
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land
  • Norsk utlendingspass (blått pass) 
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)

 

Er det utfordrende å komme innom oss?

Bor du langt unna eller er det andre årsaker til at du ikke kan komme innom oss før fristen, finnes det andre muligheter for å oppdatere din legitimasjon. Da ønsker vi at du kontakter oss så finner vi en løsning på dette. 

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@birkenes-sparebank.no eller ring oss på 372 80 300.

 

Myndighetskrav

Link til Finanstilsynets informasjonsskriv om dette