Med utgangspunkt i markedssituasjonen og Norges Banks siste oppjustering av styringsrenten, har Birkenes Sparebank besluttet å sette opp utlånsrentene og innskuddsrentene med virkning fra 19.03.2024. For nye lånekunder vil rentene gjelde fra 16.01.2024.

  • Boliglån settes opp inntil 0,15 prosentpoeng.
  • Innskuddsrentene settes opp inntil 0,20 prosentpoeng.

Renteendringsbrev ble sendt ut tidligere denne uka, enten via nettpost i nettbanken/mobilbanken eller pr post. 

Prislistene på våre nettsider vil fortløpende bli oppdatert.