Med utgangspunkt i markedssituasjonen og Norges Banks siste oppjustering av styringsrenten, har Birkenes Sparebank besluttet å sette opp utlånsrentene og innskuddsrentene med virkning fra 26.05.2023.

  • Boliglån settes opp inntil 0,25 prosentpoeng.
  • Innskuddsrentene settes opp inntil 0,25 prosentpoeng.

I løpet av få dager sender vi ut renteendringsbrev til alle som blir påvirket av renteendringen, enten via nettpost i nettbanken/mobilbanken eller pr post. 

Prislistene på våre nettsider vil fortløpende bli oppdatert.