Tittel Navn 
 Styrets leder Gisle Stavland
 Styrets nestleder Linda Hye
 Styremedlem Frantz Johan Agerbo
 Styremedlem Marit Mathisen
 Styremedlem (ansattevalgt)        Yngvild Bøhn Hermansen                 
   
 Varamedlem Håvard Bjorå
 Varamedlem Anette Håland Svendsen
 Varamedlem (ansattevalgt) Odd Ragnar Helleland