Birkenes Sparebank deler årlig ut et større beløp av fjorårets overskudd til lokale lag og foreninger. Formålet er at gavene skal kunne bidra til å skape et aktivt og godt miljø rundt om i hele kommunen. I år fikk vi inn 55 søknader. Alle søknadene ble vurdert og innstilt av egen gavekomite. Endelig fordeling ble vedtatt på bankens Generalforsamling 23.mars 2022.

Det er vårt håp at gaven vil være et viktig bidrag til de positive virksomhetene som drives i de lokale frivillige organisasjonene.

Disse har fått innvilget gave i årets gaveutdeling: 

 • Oladalen Grendelag
 • Kristiansand Automobilklubb - KAK
 • Amigos
 • Mental Helse Birkenes
 • Birkenes Speidergruppe
 • Engesland Gutte- og jenteforening
 • Birkeland Bridge
 • Birkeland Klatreklubb
 • Birkenes Polentur 2022
 • Sørlandets RC Modellflyklubb
 • Konfirmantarbeidet (Birkenes kirkelige fellesråd på vegne av Birkenes menighet, Herefoss menighet og Vegusdal menighet)
 • Vegusdal dialekt- og mållag
 • Birkenes demensforening
 • Elevbedrifter Valstrand skole
 • Birkeland Søndagsskole
 • Grendehusstyret på Engesland
 • Håbesland Grendehus
 • Birkeland Bedehus
 • Vegusdal Grende og Bedehus
 • Birkenes Historielag
 • Vegusdal Kvinne og familielag
 • Aabel søndagsskole og Aabel fredagsklubb
 • Birkeland gatefotball
 • Pensjonisttreff Vegusdal
 • Lillesand og Birkenes lokallag av NFU
 • Birkenes Bygdemuseum
 • Symra 4H
 • Oggevatn Grendelag
 • Birkenes Skytterlag
 • Menighetsbladet
 • Yngstes Birkeland
 • Birkeland Soul Children
 • Småbarnstreff Birkeland
 • Birkenes Bygdekor
 • Joker Fritidsklubb
 • Birkenes Ungdomslag
 • Norske Redningshunder Agder distrikt
 • Urteklubben Allehånde
 • Friends Ungdomsklubb
 • Flakk Velforening
 • Vegusdal Skytterlag
 • UL Heimtun
 • Barnekoret "Hjertevenner"
 • Birkeland Frikirkes søndagsskole
 • Engesland Bedehus
 • Birkeland Soul Teens
 • Engesland Yngres
 • Vegusdal Ve og Vel
 • Fredagstreffen
 • Liljen Barneforening
 • Lillesand-Flakvandbanen AS
 • Steinars Garasje Venneforening
 • 17.mai Hovedkomiteen Birkeland
 • 17.mai komiteen på Herefoss
 • 17.mai komiteen på Engesland