Hopp til innholdet

Våre priser

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Andre banktjenester - priser

Pris pr. bestilling
Nybestilling BankID kodebrikke 0 kr 
Rebestilling BankID kodebrikke * 200 kr
* Rebestilling som følge av tap/defekt kodebrikke. 
Pris pr. stk
Avtalegiro 2 kr
E-faktura  0 kr
Girobetaling i nett-/mobilbank m/KID 0 kr
Girobetaling i nett-/mobilbank u/KID 2 kr
Girobetaling manuelt i banken 12 kr
Girobetaling kontant 50 kr 
Girobetaling u/giroblankett 25 kr
Giro uten mottakers kontonummer 50 kr
Fast overførsel mellom egne konti i banken 0 kr
Fast overførsel til annen bank/annen kunde 10 kr 
Fast overførsel - tillegg for tilsendt kvittering 5 kr
Brevgiro * 5 kr + porto i hht til postens satser
Brevgiro * innsending / retur  Porto i hht til postens satser
Brevgiro * retur pga feil / manglende dekning 100 kr
Heving av utbetalingsanvisning på konto 0 kr
Oblatkvittering 25 kr
* Brevgiro er stengt for opprettelse av nye avtaler.
Pris pr. transaksjon
Kontantuttak i butikk 15 kr
Kontantinnskudd i butikk 15 kr
Pris
Manuelt utført i bank fra 200 kr
Utført i nett-/mobilbank fra 60 kr
Tillegg for innhenting av opplysninger 100 kr
Returnert overførsel pga feil / manglende opplysninger fra 250 kr
Pris pr. stk
Bankremisse med omslag 50 kr 
Bankremisse uten omslag 30 kr
Pris pr. stk
Verdikort med omslag 100 kr
Avvikling av kundeforhold * 500 kr
Avslutning av konto 50 kr pr. konto.
* Avvikling kan skje dersom kunde ikke har gitt oss opplysninger vi trenger, eksempelvis ved manglende utfylling av kundeerklæring, mislighold, mm.  Prisene for avvikling av kundeforhold gjelder ikke dersom kunden selv sier opp kundeforholdet. Da gjelder kun prisen for avslutning av konto.  

Bedrift - priser

Pris
Etableringskostnad 1 500 kr
Månedspris inkl. 1 bruker 200 kr
Månedspris pr. bruker utover 1 50 kr
Etableringskostnad 0 kr
Månedspris inkl. 1 bruker 50 kr
Månedspris pr. bruker utover 1 50 kr 
Etableringskostnad 0 kr
Månedspris inkl. 1 bruker 0 kr
Månedspris pr. bruker utover 1 0 kr
Etableringskostnad 1 000 kr 
Månedspris 75 kr
Abonnementslister 100 kr pr.liste
Pris
Etablering 1 000 kr
Månedspris 75 kr
Pris pr. transaksjon
Overføring mellom egne kontoer 0 kr
Girobetaling med KID 2 kr
Girobetaling uten KID 2 kr
OCR-transaksjoner 1 kr
Innbetaling Total 1 kr
Remitteringstransaksjoner 1 kr
eGiro-transaksjoner 1 kr
Betaling til utlandet fra 60 kr
Avtalegiro 2 kr
Lønningsliste 1 kr
Pris
Etableringskostnad 1 000 kr
Månedspris 75 kr
Innbetaling pr. transaksjon  1 kr
Pris
Etableringskostnad bedriftskontoer 0 kr
Føring av lønningslister pr.liste 150 kr
Føring av lønningsliste pr. transaksjon 20 kr
Utskrift/kopi av bilag, kontoutskrift eller årsoppgave 50 kr
Bekreftelse av innbetaling av aksjekapital 0 kr
Revisjonsoppgave 0 kr 
Pris
Etableringskostnad Etter avtale
Pris
Bankakspet innløsning pr. måned 100 kr

Billån UNG

Nominell rente 7,60 %
Etableringskostnad fra 500 kr
Termingebyr 50 kr
Kostnad ved endring på lån 300 kr
Billån ung tilbys for våre unge kunder. Lånets størrelse er begrenset til 100.000 kr, men banken krever ikke sikkerhet for lånet. 
Priseksempel: Effektiv rente 9,40% v/nom.rente 7,60% v/lån 100.000 o/3 år. Totalt kr 114.432.
Ny rente gjelder fra 19.03.2024 for eksisterende kunder og fra 12.01.2024 for nye kunder.

Det tas forbehold om feil i prisliste.

Boliglån - priser

Grønt boliglån (energiklasse A eller B)   Fra 5,40 %
Førstehjemslån 18-35 år  Fra 5,50 %
Boliglån Ung 18-35 år Fra 5,75 %
Ordinært boliglån Fra 6,05 %
Etableringskostnad 2 000 kr 
Depotgebyr 750 kr 
Terminomkostninger 50 kr 
Tinglysningsavgift til staten  500 kr 
Endring på eksisterende lån fra 300 kr
For eksisterende kunder gjelder rentene fra 19.03.2024. For nye kunder gjelder rentene fra 12.01.2024.
Priseksempel Ordinært boliglån: Effektiv rente 6,28% v/nom.rente 6,05% v/lån 2,0 mill o/25 år. Totalt kr 3.901.950.
Rentene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlede langsiktige boliglån i Birkenes Sparebank og Eika Boligkreditt.

Vi tar forbehold om skrivefeil i prislisten.
Nominell rente Fra 7,70 %
Provisjon av innvilget byggelånsramme 0,25 % pr. kvartal
Etableringskostnad 2 000 kr
Depotgebyr 750 kr
Terminomkostninger 50 kr
Tinglysningsavgift til staten 500 kr
For eksisterende kunder gjelder rentene fra 19.03.2024. For nye kunder gjelder rentene fra 12.01.2024.
Effektiv rente avhenger av utnyttelsesgrad og valgt nedbetalingstid. 
Rentene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlede langsiktige boliglån i Birkenes Sparebank og Eika Boligkreditt.

Vi tar forbehold om skrivefeil i prislisten.
Nominell rente Fra 5,90 %
Etableringskostnad 2 000 kr
Depotgebyr 750 kr
Terminomkostninger 50 kr
Tinglysningsavgift til staten 500 kr
For eksisterende kunder gjelder rentene fra 19.03.2024. For nye kunder gjelder rentene fra 12.01.2024.
Effektiv rente avhenger av utnyttelsesgrad og valgt nedbetalingstid.
Rentene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlede langsiktige boliglån i Birkenes Sparebank og Eika Boligkreditt.

Vi tar forbehold om skrivefeil i prislisten.

Debetkort - priser

Pris pr. år
Årsgebyr Visa voksen (fra 18 år) 250 kr
Årsgebyr Visa Basis (fra 18 år) 150 kr
Årsgebyr Visa Ung (fra 13 - 18 år) 0 kr
Årsgebyr Visa Barn (fra 6-18 år) 0 kr
Pris pr. rebestilling
Ved tap eller ødelagt kort 100 kr
Pris pr. kjøp
Varekjøp i Norge 2 kr
Varekjøp i utlandet 2 kr
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95 %
Pris pr. uttak
Minibankuttak for våre kunder i vår minibank  0 kr
Minibankuttak i valuta for våre kunder i vår minibank 0 kr
Minibankuttak for våre kunder i andre minibanker i Norge 5 kr
Minibankuttak for våre kunder i utlandet 29 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet
Minibankuttak for kunder i annen bank 20 kr
Minibankuttak i valuta for kunder i annen bank 50 kr
* Banken har kun mulighet for uttak i valutaene NOK, DKK og EUR.

Innskudd

Pris
Rente 6,50 %
Etableringskostnad 0 kr
Fra fylte 34 år opptjenes kun kapitalkontorente.
Gjelder fra 19.03.2024.
Banken forholder seg til en hver tid til gjeldende BSU-regler, som ligger tilgjengelig på Skatteetatens nettsider.  
Pris
Rente 6,50 %
Etableringskostnad 0 kr
Uttaksgebyr * 5 %
BSU-Pluss kan etableres i tillegg til en ordinær BSU-konto. Fra fylte 34 år opptjenes kun kapitalkontorente.
Gjelder fra 19.03.2024.
* Dersom uttak fra BSU-Pluss-kontoer ikke er til godkjent boligformål, beregnes det 5 % i gebyr av uttaksbeløpet.  Godkjent boligformål er likt som ordinær BSU-konto.
Pris
Rente 4,50 %
Etableringskostnad 0 kr
Uttaksgebyr * 1 %
Kontoen kan opprettes for våre kunder fra 0 til 18 år. Fra fylte 18 år opptjenes kun kapitalkontorente.
Gjelder fra 19.03.2024.
* På Barne- og ungdomsspar er det 12 gebyrfrie uttak pr år. Uttak utover det belastes 1% uttaksgebyr av beløpet som tas ut av konto.
Beløpsintervall Rente Uttaksgebyr * Etableringskostnad
0 - 99.999 kr 3,50 % 2 % 0 kr
100.000 - 499.999 kr 3,65 % 2 % 0 kr
500.000 - 999.999 kr 4,35 % 2 % 0 kr
1.000.000 kr og over 4,80 % 2 % 0 kr
For denne sparekontoen med trinn så regnes renten fra første krone.
Gjelder fra 19.03.2024.
* For å ta ut fra denne kontoen må du varsle banken skriftlig 1 måned i forveien. Det beregnes 2% uttaksgebyr av uttaksbeløpet dersom oppsigelsesfristen ikke overholdes.
Beløpsintervall Rente Uttaksgebyr Etableringskostnad
0 - 249.999 kr 2,80 % 1 % 0 kr
250.000 - 499.999 3,15 % 1 % 0 kr
500.000 - 999.999 3,75 % 1 % 0 kr
1.000.000 - og over 4,20 % 1 % 0 kr
For denne sparekontoen med trinn så regnes renten fra første krone.
Gjelder fra 19.03.2024.
* På Kapitalkonto er det 12 gebyrfrie uttak pr år. Uttak utover det belastes 1% uttaksgebyr av beløpet som tas ut av konto.
Pris
Rente 0,15 %
Etableringskostnad 500 kr
Renten på depositumskonto gjelder fra første krone.
Gjelder fra 26.05.2023
Depositumskonto er en sperret konto, som skal stå i leietakers navn. 
Pris
Rente 0,25 %
Etableringskostnad 0 kr
Gjelder fra 17.11.2022
Bedriftskonto 0,50 %
Skattetrekkskonto 0,25 %
Etableringskostnad 0 kr

Forbrukslån og refinansiering - priser

Lånebeløp fra 10 000 kr til 500 000 kr
Nedbetalingstid fra 3 måneder til 5 år
Nominell rente fra 7,9 % til 18,9 %
Effektiv rente fra 9,76 % til 22,29 % v/ 90 000 kr over 3 år

Du må være kunde i en Eika bank for å kunne søke om forbrukslån eller lån til refinansiering.

Hvilken rente du får avgjøres av en helhetlig kredittvurdering under søknadsprosessen.

Priseksempel:
90 000 kroner over 3 år, nominell rente 11,14 %, effektiv rente 13,32%, etableringsgebyr 650 kroner , månedsgebyr 40 kroner, totalt 108 500 kroner.

Lånet har fast månedsbeløp og du kan alltid betale ned ekstra – da reduseres både kostnaden og nedbetalingstiden.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

Komplett oversikt over lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.

Billån - priser

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185 143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,40 % 7,00 % 8,00 %
Effektiv rente 8,60 % 9,25 % 10,32 %
Etablering 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 700 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 281 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 190 633 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Nominell rente 12,30 %
Effektiv rente 16,36 %
Etablering 3 000 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 505 kroner.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Andre kjøretøylån - priser

Egenkapital minimum 20 %
Nominell rente 8,90 %
Effektiv rente 11,70 %
Etablering 3 800 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning Ved båter over 7 m: 2 884 kr
Priseksempel

150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 216 kroner

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.

Tre måter å søke båtlån:

1. Kontakt din rådgiver direkte.
2. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
3. Send oss en e-post på billaan@eika.no

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185.143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 7,30 % 8,60 % 9,30 %
Effektiv rente 9,72 % 11,13 % 11,90 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 881 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 997 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Kredittkort - priser

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Kredittkort.

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Ansatt Kredittkort.

Årspris 495 kr
Varekjøp 0 kr
EHF-faktura/Faktura i Digipost 0 kr
Papirfaktura 40 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 21,96 %
Effektiv rente 40,06 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente: 40,06 %  ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Bedrift Kredittkort.

Fondssparing i Eika fond - priser

Egen pensjonskonto - priser

Risikoprofil Forvaltningskostnad
100 % Aksjer 0,7 %
Livssyklus 0,7 %
Moderat 0,58 %
Forsiktig 0,35 %

Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser

Markedsverdi Forvaltningskostnader
0 - 999 999 0,95 %
1 000 000 - 2 999 999 0,85 %
3 000 000 - 4 999 999 0,75 %
5 000 000 - 7 499 999 0,60 %
7 500 000 - 9 999 999 0,50 %
> 10 000 000 0,40 %

Forsikring - priser

Eika Pluss 530 kr md.
Eika Pluss familie 812 kr md.
Ung-forsikring 172 kr md.
Ung-forsikring verdigjenstand 200 kr md.
Ung familie 254 kr md.
Barneforsikring 236 kr md.