Valgdager for kundevalg til Birkenes Sparebanks generalforsamling avvikles i bankens ekspedisjonslokaler på Birkeland:

 

Mandag 13.02.2023 kl 09:00 - 15:00

Tirsdag 14.02.2023 kl 09:00 - 15:00
Onsdag 15.02.2023 kl 09:00 - 15:00
Torsdag 16.02.2023 kl 09:00 - 17:00

Fredag 17.03.2023 kl 09:00 - 17:00

 

Det skal velges 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Medlemmene velges for en periode på 4 år, varamedlemmene for 1 år.

 

Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

 

KUNDEVALGLISTA:

  1. Janne Dreesen Heia
  2. Nils Terje Helleland
  3. Maria Solvang
  4. John Olav Fidje
  5. Trude Karlsen
  6. Gøran Frigstad
  7. Julie Vreim Eikland
  8. Arvid Falander