Valgdager for kundevalg til Birkenes Sparebanks generalforsamling avvikles i bankens ekspedisjonslokaler på Birkeland:

 

Mandag 26.02.2024 kl 09:00 - 15:00

Tirsdag 27.02.2024 kl 09:00 - 15:00
Onsdag 28.02.2024 kl 09:00 - 15:00
Torsdag 29.02.2024 kl 09:00 - 17:00

Fredag 01.03.2024 kl 09:00 - 15:00

 

Det skal velges 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Medlemmene velges for en periode på 4 år, varamedlemmene for 1 år.

 

Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

 

KUNDEVALGLISTA:

  1. Therese Aamlid Bjelland
  2. Finn Kristian Hartvigsen
  3. Ingrid Topland
  4. John Olav Fidje
  5. Grete Gyberg Grødum
  6. Bjarne Kylland
  7. Hege Botn
  8. Magnus Mosfjell