Bankens Generalforsamling har til sammen 16 medlemmer som til en hver tid skal bestå av 8 kundevalgte respresentanter, 4 ansattevalgte og 4 resepresentanter som er kommunevalgte. 

De kundevalgte sitter en i en periode på 4 år av gangen, hvor det hvert år velges 2 stk som skal representere de kundene i Generalforsamlingen. 

I forkant av kundevalget kan Birkenes Sparebanks kunder foreslå sin kandidat. Valgkomiteen setter så opp sin valgliste på 8 kandidater og valget gjennomføres ved valgdager i bankens lokaler på Birkeland, siste halvdel av februar hvert år. Dato for valgdagene blir publisert bl.a. på bankens nettsider i god tid før valget.

For å være kandidat kundevalget må man oppfylle følgende kriterier:

Være definert som innskyter i Birkenes Sparebank, dvs har hatt et innskudd på konto i banken på minst kr 2 500 de siste 6 måneder.

De samme kriteriene gjelder for å være stemmeberettiget ved kundevalget. 

 
Meld inn din kandidat innen 25.januar. 

Foreslå din kandidat til årets kundevalg her: https://forms.office.com/r/uMJ6xsG2yq