Birkenes Sparebanks sparerådgivere blir ofte kontaktet av foreldre, besteforeldre, onkler og tanter som ønsker å gi en gave som vokser med alderen til sine håpefulle. Dermed kommer også spørsmålene om hva som er smart å gjøre. Spørsmålene er mange, Sigmund oppklarer noen av de vanligste spørsmålene.

 

Spare i barnets eller foreldrenes navn?

Sigmund kan fortelle at dette er et at de vanligste spørsmålene som dukker opp. Til syvende og sist handler det mest om foreldrenes behov for kontroll på pengene. Skattemessig betyr det ingenting da dette lignes på foreldrene uansett.

Det er likevel noen fordeler og ulemper som man bør være klar over. Sigmund peker på at ved å spare i foreldrenes navn så har man full kontroll, og man bestemmer fullt ut hva pengene skal brukes til. Man unngår også at Overformynderiet kan ta kontroll på pengene og man unngår også at sparepengene påvirker barnets søknad om framtidig stipend og lån fra Lånekassen. Den store ulempen som er viktig å være klar over er at sparepengene som var tiltenkt barna inngår i boet ved foreldrenes død eller skilsmisse.

Sparer man derimot i barnets navn vil man kunne oppnå at barnet selv har en stor læringseffekt ved å se at pengene vokser, og de får et sunt forhold til sparing. Derfor velger de aller fleste denne varianten når de skal spare til barna. Sigmund konkluderer derfor med at sparing i barnets navn passer for de aller fleste, men er det spesielle behov så oppfordrer han å søke råd hos en av Birkenes Sparebanks dyktige sparerådgivere.

 

Hvilken type sparing bør jeg velge til barna?

Kundene våre lurer ofte på hvilken sparing som passer best til barn. Sigmund kan fortelle at dette er veldig individuelt, men at det er to spareformer som folk flest velger. Enten tradisjonell banksparing eller sparing i aksjefond, eller en kombinasjon av disse. Hvilken sparing man til slutt velger avhenger av risikovilje og hvor lenge man skal spare.

 

Banksparing

Tradisjonell banksparing er trygt og godt. Fordelen er at pengene er tilgjengelig for uttak når som helst dersom man ikke har låst de til for eksempel boligsparing (BSU) eller satt de på en Plasseringskonto med oppsigelsestid.

Selv om banksparing er trygt, så peker Sigmund likevel på at vi er inne i en tid med lave renter. Det betyr at renteinntektene ikke overstiger prisveksten i samfunnet generelt, og dermed blir sparepengene på en bankkonto mindre verdt for hvert år som går. I tillegg betaler man skatt av renteinntektene årlig, noe som gjør at fortjenesten blir svært lav. Dersom man kun sparer for å spare og ikke har noe tydelig sparemål på hva pengene skal brukes til de neste 5-10 årene, finnes det gode alternativer til banksparing, men da må man være villig til å ta noe risiko.

 

Aksjefondssparing

Dersom man er villig til å ta noe risiko, kan man oppnå en bedre avkastning på sparepengene ved å spare i aksjefond. – Dette er blitt mer vanlig de senere år. Det har nok å gjøre med at folks kunnskap har økt og skepsisen til risiko har sunket noe, i kombinasjon med at rentene har vært svært lave over lang tid, kan Sigmund fortelle.

I tillegg til å kunne oppnå høyere avkastning over tid, sikrer man også en gunstig renters-rente-effekt som mange ikke tenker over. Man betaler ikke skatt av eventuell gevinst fra år til år, men først når man selger aksjefondene.

Sparing i aksjefond har en risiko ved at markedet svinger både opp og ned. Det er dette som skaper meravkastningen når man sparer jevnlig over tid. Ulempen er selvfølgelig at dersom markedet har gått ned når man trenger pengene, kan man oppleve at en del av avkastningen er tapt. Sigmund presiserer at det er først når man selger at eventuelt tap blir realisert. Man bør derfor planlegge når det er fornuftig å ta ut aksjefondsandelene i samråd med en sparerådgiver. 

Sigmund konkluderer med at om man søker trygghet, så er det banksparing som gjelder. Er man man villig til å ta noe risiko og tåler svingningene, bør man vurdere å spare i aksjefond. Alt-i-alt handler det om å sette seg et sparemål, lage en plan for å nå målet og følge planen. Birkenes Sparebank har mange dyktige sparerådgivere som kan hjelpe deg i gang med å velge sparing tilpasset ditt behov.

- Husk at sparepenger er penger du ikke hadde hatt hvis du ikke hadde spart de. Derfor sier vi at sparing er verdens beste idé, avslutter Sigmund.