Retningslinjer for talentprisen

  • Prisen deles ut til unge utøvere for deres prestasjoner eller talent innen kultur/idrett.
  • Alder: 16 – 25 år.
  • Kandidater må ha en sterk tilknytning til kommunen og være ambassadør for bygda og den aktiviteten kandidaten utøver.
  • Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller en gruppe.
  • Prisen tildeles ut til en kandidat/gruppe.
  • Kan bare tildeles 1 gang pr person/gruppe.
  • Utdeling kan droppes dersom det ikke er kandidater som tilfredsstiller utdelingskriteriene.

Priskomite består av leder av bankens generalforsamling, bankens styreleder og den yngste ansatte i banken.

Utdeling skjer på Birkenes Sparebanks Sommerkonsert midt i august hvert år. 

Forslå din kandidat HER innen søndag 10.august 2022.