1.000,- per måned i 10 eller 15 år
Om du hadde begynt å spare 1000,- per måned for 10 år siden kunne du hatt i overkant av 100.000,- på sparekonto eller i overkant av 150.000,- i aksjefond *.
Hadde du startet sparingen for 15 år siden kunne du hatt nesten 200.000,- på sparekonto eller i overkant av 350.000,- i aksjefond*.
Aksjefond = Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Spare 1000kr/mnd fra 2001 og 2006
Aksjefond = Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Spare 1000kr/mnd fra 2001 og 2006

3000,- per måned i 15 år
Hadde du startet sparingen din med 3000,- per måned i 2001 ville du hatt nesten 650.000,- på sparekonto eller over 1 million i aksjefond*.
Aksjefond = Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Spare 3000kr/mnd fra 2001
Aksjefond = Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Spare 3000kr/mnd fra 2001

* Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.