Hopp til innholdet

Forsikring av varer under transport
  • Dekker skader på varer og utstyr
  • Erstatter tapt fortjeneste
  • Tilbyr tre ulike varianter tilpasset ditt behov

Hva dekker transportforsikring? 

Vi forsikrer varene dine under transport. Sørg for at konsekvensene dine etter et transportuhell blir mindre med transportforsikring.

Du kan velge mellom tre ulike dekninger: 

  • Transport egen bil: Forsikringen dekker transport av egne varer.
  • Transport bedrift: dekker transport både inn og utgående med egne biler og andre transportører. 
  • Transport engangs: dekker transport som gjelder fra A til B. Dersom du kjøper en maskin som bare skal ha forsikring under frakten før den inngår som løsøre. 

Snakk med en av rådgiverne våre om transportforsikring

Spørsmål og svar om transportforsikring

Transportforsikring dekker skader på varer under transport, enten det er til lands, til vanns eller i luften. Dekningen omfatter tap som følge av ulykker, tyveri, brann, og andre uforutsette hendelser som kan oppstå under transporten​​.
Alle bedrifter som transporterer varer, enten det er små eller store mengder, bør ha Transportforsikring. Dette gjelder spesielt for bedrifter som sender eller mottar varer regelmessig, og som vil sikre at varene er beskyttet mot potensielle skader eller tap underveis​​.
  • Transport egen bil: Dekker alle farer som varene kan bli utsatt for under transport, med noen unntak.
  • Transport bedrift: Dekker utvidede transportulykker som alvorlige ulykker til sjøs, på land eller i luften.
  • Transport engangs: Dekker transportulykker som alvorlige hendelser til sjøs, på land eller i luften, samt brann, lynnedslag, og naturkatastrofer.