Hopp til innholdet

Bankens styre

Teinefossen

Bankens styre

Styret består av fem medlemmer hvorav ett medlem er valgt blant de ansatte. De resterende fire medlemmene er valgt eksternt. Styret har i tillegg tre vararepresentanter, hvorav en av de er valgt blant de ansatte.  

Bankens styre er valgt av Generalforsamlingen og består av følgende medlemmer: 

Styrets leder  Gisle Stavland
Styrets nestleder Linda Hye
Styremedlem
Frantz Johan Agerbo
Styremedlem
Marit Mathisen
Styremedlem (ansattvalgt)
Stine Birkeland
   
 Varamedlem til styret Håvard Bjorå
 Varamedlem til styret
Anette Håland Svendsen 
 Varamedlem til styret (ansattvalgt)
Hans-Ivar Østensen