Hopp til innholdet

Birkenes Sparebanks Gaveutdeling

Søknadsperiode 1. januar - 15. februar hvert år

Gaveutdeling til lag og foreninger

Gaveutdeling til lag og foreninger

Hvert år deler banken ut deler av overskuddet til lag og foreninger. Gavene skal bidra til et aktivt og trygt lokalsamfunn. 

Gaveutdelingens retningslinjer

Gaveutdeling har lang tradisjon i sparebankene og det er inntatt en egen bestemmelse om dette i Finansieringsvirksomhetsloven.

Formål og Intensjon

 • Gavene skal bidra til å skape et aktivt og godt miljø og gå til allmennyttige formål i Birkenes Kommune.
 • Gavene skal profilere Birkenes Sparebank. 

 

Hvem kan søke?

 • Lag/foreninger og lignende med tilhørighet i Birkenes Kommune kan søke om gavemidler.
 • Søknadene skal sendes inn på eget digitalt søknadsskjema som er utarbeidet av banken.
 • Alle lag/foreninger som søker bankens gaveutdeling må være registret i Enhetsregisteret og ha bankkonto registret på laget/foreningen. Utbetaling til private konti vil ikke godkjennes.
 • Lag/foreninger med flere undergrupper, felles medlemmer/brukergrupper, skal sende en felles søknad. 
 • I de tilfellene hvor lokalt lag/forening er underlagt en landsomfattende organisasjon kan det lokale laget/foreningen søke på egenhånd.
 • Lag/forening som søker på vegne av seg selv og flere undergrupper, skal opplyse hvilke(n) undergruppe(r) de søker på vegne av. De bør også opplyse i søknaden av hva de ønsker å bruke gavemidlene til og hvordan de vurderer å fordele gavemidlene internt i sin(e) undergruppe(r).

 

Tildeling

 • Det kan tildeles gavemidler til aktiviteter/arrangementer som arrangeres av lag/foreninger utenfor Birkenes Kommune, hvor aktiviteten/arrangementet arrangeres hovedsakelig for kommunens innbyggere.
 • Det legges spesiell vekt på å tilgodese aktivitet og virksomhet rettet mot barn og ungdom.
 • Lag/foreninger o.l. som et enkelt år har spesielle prosjekter eller investeringer, kan få ekstra tildeling. Dette skal ikke innvirke negativt på senere års tildelinger.

 

Unntak fra tildeling

 • Politiske og næringspolitiske organisasjoner.
 • Lag/foreninger som har sponsoravtale med Birkenes Sparebank.

 

Disse retningslinjene ble vedtatt i Generalforsamlingen 20.03.2024 og erstatter retningslinjer fra februar 2012.

OBS! 
Dersom laget/foreningen har større støtte til prosjekter, tiltak eller arrangementer utover kr 50.000 ber vi om at dere sjekker ut Birkenes Sparebanks Gavefond. Informasjon om gavefondet finner du i egen link her på siden. 

Våre kontaktpersoner for gaveutdelingen

Kjetil Aamlid

Kjetil Aamlid

Salgs- og markedssjef / Avdelingsleder