Hopp til innholdet
Bildet viser beina og føttene til en mekaniker som ligger under et kjøretøy for å utføre reparasjoner. Personen har på seg slitte arbeidsklær og sikkerhetssko, og man kan se verktøy og en slange spredt rundt på det oljeflekkete verkstedgulvet.

Bedriftsforsikring
  • Sikrer bedriftens økonomiske trygghet
  • Skreddersys til bedriftens behov
  • Dekker avbruddstapet hvis det skjer skade på eiendeler eller maskiner

Hva er bedriftsforsikring?

Bedriftsforsikring sikrer nettopp driften til bedriften din gjennom å dekke det aller meste som kan ramme daglig drift.

Forsikringen dekker

Brann
Vann
Naturskader
Ansvar
Avbrudd
Giftig og miljøfiendlig avfall
Kriminalitet
Nyanskaffelser som løsøre
Montert innredning
Rekonstruksjon av arkiver
Eiendeler som tilhører kunder eller ansatte
Og mye mer
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(PDF).

Tilleggsforsikringer

Tank med innhold Valgfri
Pumper og fundamenter Valgfri
Lønn til ansatte Valgfri

Snakk med en av rådgiverne våre om bedriftsforsikring

Spørsmål og svar om bedriftsforsikring

Bedriftsforsikring er en pakke med ulike forsikringer som beskytter bedriften deres mot økonomiske tap knyttet til skader på eiendeler, ansvarskrav og eventuelle avbrudd i driften. Det er viktig fordi det hjelper dere å holde bedriften i gang selv når uforutsette ting skjer.
Bedriftsforsikring passer spesielt godt for bilnæringen, slik som bilforhandlere og bilverksteder.
Vi forstår at hver bedrift er unik. Dere kan velge hvilke dekninger dere har behov for basert på risikoene i bransjen deres og det som er relevant for daglig drift. Rådgiverne våre er her for å hjelpe dere med å sette sammen en forsikring som passer akkurat for dere.