Hopp til innholdet
Et bilspeil reflekterer et vinterlandskap
Er det noe du lurer på om trafikkforsikringsavgiften til staten? Sjekk denne artikkelen, så håper vi du blir opplyst. 
Bilforsikring

Trafikkforsikringsavgiften – slik fungerer den

I 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift. Her har vi samlet det meste du trenger å vite om de nye reglene og hvordan det påvirker deg.

For noen år siden måtte du både betale en bilforsikring til forsikringsselskapet ditt og en årsavgift til staten om du skulle bruke bilen din på veien i Norge.

Nå er årsavgiften, eller veiavgiften som den også ble kalt, blitt en del av bilforsikringen din – og fått navnet trafikkforsikringsavgift.

Trafikkforsikringsavgiften kom på plass den 1. januar 2018 og gjelder for alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvarsforsikring.

Avgiften er fortsatt den samme, men det er altså forsikringsselskapet som krever den inn på vegne av staten – og alt går i sin helhet til staten.

Her har vi samlet en rekke spørsmål og svar om avgiften og hva den betyr for deg.

Visste du at?

Trafikkforsikringsavgiften må betales for alle kjøretøy under 7 500 kilo som for eksempel biler, motorsykler, elbiler, traktorer og mopeder.

Generelt om trafikkforsikringsavgiften

Trafikkforsikringsavgiften er en avgift du betaler til staten for å kunne kjøre bilen din lovlig på norske veier. Avgiften er nå en del av bilforsikringen din og beløpet går til staten.

Før i tiden var denne avgiften kjent som årsavgift eller veiavgift, men i 2018 endret den navn til trafikkforsikringsavgift.

Fordelene med at du betaler trafikkforsikringsavgiften som en del av bilforsikringen din er mange.

Her er noen av dem:

  • Du kan fordele avgiften gjennom året (for eksempel betale litt hver måned)
  • Du trenger kun å forholde deg til fakturaen fra forsikringsselskapet ditt
  • Du betaler kun for de dagene kjøretøyet er forsikret
  • Du betaler ikke avgiften om kjøretøyet ditt er avskiltet
  • Har du avtalegiro hos forsikringsselskapet ditt, trekkes også trafikkforsikringsavgiften automatisk
  • Selger du kjøretøyet ditt, betaler du avgiften kun for den tiden du eide kjøretøyet

På samme måte som den gamle årsavgiften, er det Stortinget som bestemmer hvor mye du skal betale for trafikkforsikringsavgiften. Disse satsene justerer de som regel hvert år i Statsbudsjettet.

Fra mars 2023 er for eksempel avgiften for bensinbiler uten partikkelfilter 9,84 kroner per døgn og for elbiler 8,38 kroner per døgn.

På denne siden til Trafikkforsikringsforeningen kan du holde deg oppdatert på dagens satser (ekstern lenke).

Har du et eller flere kjøretøy som veier 7 500 kilo eller mer, skal du ikke betale en trafikkforsikringsavgift for disse kjøretøyene, men en vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten.

Du skal betale trafikkforsikringsavgiften til staten for alle kjøretøyene du eier som er omfattet av avgiften.

Hvis du har en felles faktura for alle kjøretøyene, betaler du trafikkforsikringsavgiften samtidig for alle kjøretøyene dine.

Om betaling av trafikkforsikringsavgiften

Trafikkforsikringsavgiften betaler du samtidig som du betaler bilforsikringen din. Betaler du denne hver måned, må du også gjøre det samme med avgiften.

Bilforsikringen din fornyes normalt hvert år, men følger ikke kalenderåret.
Nye satser for avgiften gjelder fra og med den 1. mars hvert år. Fornyer du en bilforsikring som har hovedforfall fra og med 1. mars, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året. 

Betaler du ikke bilforsikringen eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis betyr det at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Hvis du ikke har en gyldig forsikring på kjøretøyet ditt, får du samtidig et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Har du fått et slikt gebyr, kan du lese mer om hva du skal gjøre på nettsidene til Trafikkforsikringsforeningen (ekstern lenke).

Ja, men det kommer an på om bilen din er registrert og forsikret. Så lenge bilen din er påregistrert er det påbudt å ha minimum en ansvarsforsikring på den, og så lenge du har ansvarsforsikring på bilen din, må du betale trafikkforsikringsavgiften.

Hvis du ikke bruker bilen din, kan du avregistrere den for å slippe unna både avgiften og forsikringen. Men du kan fortsatt ha den forsikret mot brann og tyveri hvis du vil.
Nei, du må ikke betale trafikkforsikringsavgift for campingvognen eller tilhengeren din. Det er ingen egen trafikkforsikring på dem, og derfor er det heller ikke en trafikkforsikringsavgift på dem.
Ja, du må betale trafikkforsikringsavgift på elbilen din. Stortinget bestemte at også elbileiere må betale trafikkforsikringsavgiften fra og med den 1. mars 2021.

Det kommer an på avtalen du har med leasingselskapet.

Leasingavtalen inkluderer forsikring

Er forsikringen inkludert i leasingavtalen, betaler leasingfirmaet avgiften. Da må du nok regne med at det du betaler for å lease bilen blir litt høyere.

Leasingavtalen inkluderer ikke forsikring

Er ikke forsikringen inkludert i leasingavtalen, må du kjøpe forsikringen selv og betale avgiften sammen med forsikringen, akkurat som om du eide bilen. Da er det ingen grunn til at det du betaler for leasingavtalen endres.

Du skal kun betale trafikkforsikringsavgiften for de dagene du betaler på forsikringen din.
Har du avtalegiro, blir trafikkforsikringsavgiften trukket sammen med forsikringene dine. Det betyr at terminbeløpet vil bli noe høyere enn det har vært tidligere.

Har du en beløpsgrense på avtalegiroen din, må du derfor sørge for at du øker denne grensen, slik at den blir høy nok til at vi får trukket beløpet for både forsikringen din og trafikkforsikringsavgiften. Beløpsgrensen endrer du enkelt i nettbanken din eller ved å kontakte oss.

Er beløpsgrensen på avtalegiroen din for lav, får du ikke betalt og vil få en purring på manglende betaling.

Er du ikke enig i hvilken kategori kjøretøyet ditt befinner seg i, må du henvende deg til Statens vegvesen. Forsikringsselskapene finner ut hvor mye trafikkforsikringsavgift du skal betale basert på opplysningene som er registrert i Kjøretøyregisteret. Og det er Statens vegvesen som vedlikeholder denne informasjonen.

Det kan for eksempel være om du har en dieselbil med fabrikkmontert partikkelfilter og den er registrert som "vanlig" dieselbil. Er dette tilfellet må du snakke med Statens vegvesen.

Om trafikkforsikringsavgiften og forsikringsforholdet

 Nei, det gjør den ikke. Verken bonusen din eller prisen på bilforsikringen din påvirker prisen på trafikkforsikringsavgiften.

Avgiften påvirkes heller ikke av hvilken dekning du har eller hvor langt du kjører.

Det er typen kjøretøy du har som bestemmer prisen på trafikkforsikringsavgiften.

Hvis du har betalt bilforsikringen og trafikkforsikringsavgiften for en termin, men avslutter forsikringsforholdet før terminen er over, vil forsikringsselskapet ditt betale tilbake det du betalte for mye for forsikringen og forsikringsavgiften.
Trafikkforsikringsavgiften vil følge forsikringsforholdet ditt. Bytter du selskap, vil trafikkforsikringsavgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye forsikringsselskapet.

Om trafikkforsikringsavgiften ved kjøp og salg

Hvis du selger bilen din, trenger du ikke lenger en forsikring på den. Forsikringen opphører automatisk når salgsmeldingen blir registrert. Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgiften.

Nå er det den nye eieren som må kjøpe en forsikring og betale trafikkforsikringsavgiften for bilen.

Merk. Det er utrolig viktig at både du som selger bilen og den som kjøper den undertegner og leverer en melding om eierskifte til Statens vegvesen. Fyller dere ikke ut den meldingen riktig, vil det fortsatt være du som står ansvarlig for bilen og alle fremtidige krav knyttet til bilen vil gå til deg.

Vraker du bilen din, skal du verken betale en forsikring eller en trafikkforsikringsavgift på den.

Viktig. For å slippe forsikrings- og trafikkavgiftkravet må Statens vegvesen ha registrert at bilen er vraket. Så pass på at vrakmeldingen fylles ut riktig.

Når bilen er oppført som vraket i Kjøretøyregisteret, opphører forsikringen automatisk, slik at du ikke lenger må betale trafikkforsikringsavgiften.

Skulle du være så uheldig at bilen din eller kjøretøyet ditt blir stjålet er det viktig at du sier i fra til politiet så fort som mulig.

Når du melder bilen din som stjålet til politiet, trenger du ikke betale bilforsikringen før bilen kanskje blir funnet igjen. Siden forsikringen stopper når bilen er stjålet, og forsikringsselskapet tar over ansvaret ditt, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgiften for den tiden bilen er meldt stjålet.
Hvis du eksporterer bilen din ut av Norge for godt, må du si ifra til Statens vegvesen, og sørge for at du ikke har en norsk forsikring på bilen. Da slipper du også å betale trafikkforsikringsavgiften.
Hvis bilen din er avregistrert hos Statens vegvesen, trenger du ikke lenger ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler trafikkforsikringsavgiften til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen.