Hopp til innholdet
Ser inn gjennom vinduet på kvinne og mann i sofaen som smiler til hverandre
Ditt hjem, din trygghet. Her får du vite hva du skal gjøre hvis uhellet rammer hjemmet ditt.
Meld skade

Slik melder du skade på boligen din

Med en god husforsikring unngår du å bli stående på bar bakke hvis uhellet rammer. Men vet du hvordan du går frem hvis noe skjer med huset ditt?

«Hva gjør jeg nå?», tenker du kanskje når det som skal være familiens trygge havn rammes?

Er uhellet ute, er det aller første du må gjøre å begrense eller avverge skaden med nødvendige tiltak, som for eksempel å bestille en rørlegger eller en annen håndverker. Etter det kontakter du Eika Forsikring. Du kan enkelt melde skaden digitalt her.

Når du har meldt ifra, vil det som regel bli sendt en takstperson eller en annen fagperson for å kartlegge omfanget av skadene. Takstpersonen tar normalt kontakt dagen etter, dersom det er en vanlig virkedag. 

Drøyer du med å melde fra om skaden, eller ikke gjør nødvendige tiltak for å minimere omfanget, kan du risikere at skaden forverres og at kostnadene ikke blir erstattet.

Hva er egentlig forsikret?

Husforsikringen vår gjelder for alt som er fastmontert i bygningen, og som ikke er spesielt montert for produksjons- eller næringsvirksomhet. 

Forsikringen inkluderer blant annet:

 • Utvendige ledninger frem til offentlig ledning.
 • Tank for biofyringsolje, gasstank, septiktank og drenskum.
 • Kunstnerisk utsmykning på bygningen inntil 200 000 kroner, begrenset til gjenanskaffelseskostnad for tilsvarende eller vesentlig tilsvarende utsmykning. 
 • Hageanlegg opp til 5 dekar rundt bygningen som er forsikret, som gjerde, flaggstang, svømmebasseng og andre badekilder (boblebad, badestamp).
 • Frittliggende bygg på forsikringsstedet inntil 10 kvadratmeter.
 • Egen fast trebrygge knyttet til forsikret bygning, inntil 100 000 kroner, inklusive installasjoner på bryggen, riving/rydding og avfallshåndtering.

Og hva slags skader dekker husforsikringen?

Husforsikringen dekker tap ved brann-, vann-, tyveri- og naturskader, i tillegg til andre såkalte kaskoskader. De kan du lese mer om i vilkårene.

Du får også kompensasjon hvis du må bo utenfor hjemmet ditt eller taper husleieinntekter etter en dekt skade. Om du vil ha en utvidet forsikring, kan du oppgradere til Hus Pluss.

Hus Pluss-forsikringen inkluderer blant annet:

 • Følgeskader ved vannlekkasje gjennom yttertak eller håndverkerfeil.
 • Høyere sum til spesialtilpasning av bolig hvis et familiemedlem blir rullestolbruker.
 • 100 prosent erstatning dersom boligen blir mer enn 75 prosent skadet.

Hva skal du melde til politiet?

Som regel skal disse skadene meldes til politiet:

 • Brannskader
 • Tyveri- og hærverkskader
 • Overfall
 • Ran
 • Veskenapping

I noen tilfeller vil de som vurderer saken at andre skader skal meldes til politiet. Dokumentasjonen for at forholdet er anmeldt må legges ved skademeldingen.

Og hva skal du legge ved av dokumentasjon?

Noen ganger kan det være vanskelig å vurdere skadene, hvis det ikke er nok opplysninger tilgjengelig. Derfor vil saksbehandler i enkelte tilfeller be om utfyllende informasjon i en skademelding og eventuelt bilder for dokumentasjon.

Visste du at?

Det er lurt å ta bilder og video av skader når du oppdager dem.
Tips

Husk riktig forsikringssum

Det er lurt å sørge for at forsikringssummen dekker nok hvis det skjer en skade. Kontakt oss for å endre forsikringssummen din.

Spørsmål og svar

Egenandel er den delen av kostanden du selv betaler når du har fått en skade og skal bruke forsikringen din. Når du kjøper forsikring, velger du hvilke egenandel du vil ha. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir forsikringen din. Egenandelen er på 4000 kroner om ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. 
Hvis du leier ut boligen din eller deler av den, må du melde fra til oss om at du har utleie. Da vil du få en utleieforsikring som tilleggsdekning, som gir deg ekstra trygghet.
Kvinne og to barn lager middag

Kjøp husforsikring

Hos Eika Forsikring kan du kjøpe fire forskjellige husforsikringer. Sjekk hva som passer ditt behov.