Hopp til innholdet
Hender på et rullestolhjul

Uføreforsikring
  • Kompenserer tapt inntekt hvis du blir arbeidsufør
  • Månedlig utbetaling hvis du blir minst 50% ufør
  • Engangsutbetaling hvis du bli minst 50% varig ufør

Hvorfor trenger du uføreforsikring?

Hvis du blir sykmeldt på grunn av sykdom eller skade, kommer du til å miste mye inntekt. Inntektstapet kan gjøre det vanskelig å betale faste utgifter og å opprettholde den levestandarden du er vant til. 

Med en uføreforsikring får du mer enn du vil motta fra NAV. Jo tidligere du kjøper en uføreforsikring, jo større er sjansen for at du er forsikret for alle mulige uføreårsaker.

Velg mellom to typer uføreforsikring

Månedlig betaling ved uførhet

Du vil kunne motta en fast månedlig utbetaling fra oss om du blir minst 50% sykmeldt i mer enn 12 måneder sammenhengende, mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

  • Hver utbetaling utgjør 1/120 av forsikringssummen.
  • Du kan motta forskuddsbetalingen i inntil 10 år.
  • Om du blir frisk, stopper utbetalingen, men du kan beholde forsikringen videre.

Engangsutbetaling ved varig uførhet

  • Vurderes uførheten som varig, får du en engangsutbetaling

Dekker uførhet uansett årsak

  • Så lenge du er minst 50% ufør, uansett årsak – fysisk eller psykisk, vil du få utbetaling fra oss.
  • Etter to år med minimum 50 % uførhet får du utbetalt et skattefritt engangsbeløp
  • Utbetalingen bruker du slik du vil

Spørsmål og svar om uføreforsikring

Du kan kjøpe uføreforsikringen når du er mellom 18 og 50 år. Du må være i arbeid og ikke sykemeldt på søknadstidspunktet. Du må fylle ut helseerklæring når du skal kjøpe uføreforsikring. 
Uføreforsikringen varer til du fyller 60 år eller til du velger å avslutte den.
Hvis du har valgt en forsikringssum på for eksempel 600 000 og du blir 100% arbeidsufør, vil du motta 5000 kr i måneden. Om arbeidsuførheten blir varig, mottar du en engangsutbetaling fra oss. Summen du mottar tilsvarer forsikringssummen minus eventuelle utbetalte forskutteringer. Utbetalingene er skattefrie. 
Snakk med en rådgiver for å finne ut hva som er akkurat passe for deg.