Hopp til innholdet
par i sofa, mann og kvinne, ser på samboerkontrakt
Juridisk

Unngå samboerfellene med en samboerkontrakt

Å kjøpe bolig sammen er spennende, men hva om forholdet tar slutt? En samboerkontrakt sikrer dere begge økonomisk trygghet og rettferdig fordeling. Med en digital samboerkontrakt fra Justify kan dere enkelt unngå vanlige samboerfeller. Finn ut hvordan du unngår vanlige samboerfeller og hvorfor en samboerkontrakt er viktig for et trygt samboerskap.

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt er en skriftlig avtale mellom samboere som regulerer økonomiske forhold og eierskap, både mens forholdet varer og ved et eventuelt brudd. Dette kan gi trygghet og forutsigbarhet for begge parter.

Hvorfor trenger dere en samboerkontrakt?

  • Forhindre konflikter: En samboerkontrakt kan dempe konfliktnivået ved et samlivsbrudd ved å fastsette hvordan økonomi og eiendom skal fordeles.
  • Eierandel: Ved kjøp av bolig bør eierandelen reflektere den faktiske innsatsen. Justifys digitale samboerkontrakt kan hjelpe dere med å beregne riktig eierbrøk.
  • Fordeling av utgifter: Hvis en av dere investerer ekstra penger i boligen, bør dette reflekteres i eierandelen. En digital samboerkontrakt gjør det enkelt å legge inn slike hendelser.
  • Kompensasjon for hjemmearbeid: Hvis én part jobber deltid eller er hjemmeværende, kan samboerkontrakten spesifisere verdien av dette arbeidet og justere eierandelen deretter.
  • Unngå samboerfeller: Sørg for at begge parter har mulighet til å investere i boligen eller spare egne midler for å unngå urettferdig fordeling ved et brudd.

Hvordan opprette en samboerkontrakt?

Via vår samarbeidspartner Justify kan dere enkelt opprette en gyldig samboerkontrakt digitalt. Justify tilbyr et brukervennlig verktøy utviklet av jurister og økonomer, som gjør det enkelt å oppdatere og tilpasse kontrakten etter behov. Dette gir dere en trygg, lettfattelig og kostnadseffektiv løsning.

Les mer om digital samboerkontrakt og sett opp en her.

Hva bør dere bli enige om i en samboerkontrakt?

  • Eierbrøk: Ved kjøp av ny bolig må eierandelen reflektere den faktiske innsatsen.
  • Oppgraderinger og nedbetaling: Spesifiser hvem som har bidratt med hva til oppgraderinger og ekstra nedbetalinger.
  • Hjemmearbeid: Kompensasjon for den som jobber deltid eller er hjemmeværende.
  • Forbruk: Sørg for at begge parter bidrar rettferdig til løpende utgifter.
  • Boligoppgjør: Avklar hvem som skal kjøpe den andre ut, boligens verdi og ansvarsfordeling ved et brudd.

Hvordan sikrer dere et rettferdig boligoppgjør?

Advokat Dag Josef Foss fra Justify forklarer at en samboerkontrakt fungerer som et nyttig verktøy for å senke konfliktnivået og sikre en rettferdig fordeling. Hvis dere har en samboerkontrakt, vil det være avklart hvem som eier hva og hvordan dere går frem ved utkjøp.

Digital samboerkontrakt

En digital samboerkontrakt gir samboere muligheten til å skreddersy en avtale som ivaretar begges interesser. Løsningen er utviklet av jurister og økonomer og er et trygt, lettfattelig og prisgunstig valg. Justifys verktøy gir dere også mulighet til å holde avtalen oppdatert og gyldig til enhver tid.

Les mer om digital samboerkontrakt og vårt samarbeid med Justify.

Aktuelt om juridiske tjenester