Hopp til innholdet
Globus
Tips- og råd

Retningslinjer for kjøp og salg av Kryptovaluta i Birkenes Sparebank

Kjøp og salg av kryptovaluta/virtuell valuta er fullstendig tillatt i Norge, og har de siste årene økt i popularitet. Teknologien bak kryptovaluta er spennende, og åpner en rekke muligheter for både forbrukere og virksomheter.

For rapporteringspliktige foretak (blant annet banker) skaper det i midlertidig en rekke utfordringer, særlig tilknyttet etterlevelse av aktuelt regelverk. Dette gjør at vi som bank må sette klare føringer for hvordan våre kunder kan gjennomføre handel i nettopp kryptovaluta.

Birkenes Sparebank har ingen ambisjon om å forby våre kunder å utføre kjøp og/eller salg av kryptovaluta. Samtidig er vi rapporteringspliktige og er blant annet pålagt strenge krav til å kjenne våre kunder, herunder midlenes opprinnelse i hvert enkelt kundeforhold. Dette er en del av finansnæringens arbeid mot svindel, hvitvasking eller andre former for økonomisk kriminalitet.

Kryptovaluta er fortsatt lite regulert, og åpner blant annet for økt anonymitet ved gjennomføring av transaksjoner. Dette kan gjøre at det blir mer komplisert for banken å gjennomføre tilfredsstillende tiltak. For å sørge for at Birkenes Sparebank til enhver tid kan gjennomføre tilstrekkelige kundetiltak og etterleve gjeldende regelverk, har banken fastsatt følgende retningslinjer for kjøp/salg av kryptovaluta:

  1. Dersom du skal investere i kryptovaluta, skal transaksjonene til eller fra konto i Birkenes Sparebank kun gå gjennom en kryptoforhandler/børs med konsesjon i Norge. Konsesjon i Norge innebærer blant annet at foretaket er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet (Finanstilsynet), og er blant annet med på å sikre bedre etterlevelse av aktuelt regelverk. Kvaliteten på etterlevelse av regelverk er i stor grad varierende blant utenlandske foretak. Det er i tillegg lettere for Birkenes Sparebank å samarbeide med foretak med konsesjon i Norge om det skulle være behov for dette.

Liste over tjenesteytere med konsesjon i Norge kan til enhver tid hentes ut fra virksomhetsregisteret til Finanstilsynet. https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/rapporter/  , velg «øvrige tjenestetilbydere», se at det er valgt «Virksomhet i Norge med konsesjon fra Finanstilsynet» og til sist «Vekslings- og oppbevaringstjenester for vitruell valuta».

  1. Ved handel i kryptovaluta skal du kunne dokumentere fullstendig handelshistorikk ved henvendelse fra bank. Dette innebærer altså alle transaksjoner fra investering, trading i kryptovaluta, til et eventuelt uttak tilbake i norske kroner. Handelshistorikk skal kunne leveres i enten excel-, xml- eller pdf-format.
  1. Ved uttak av kryptovaluta skal du kunne dokumentere at formuen er skatteinnberettet i alle årene du har hatt kryptoaktiva. Dette skal gjøres i form av skattemeldinger for alle årene fra og med første investering til og med foregående sist tilgjengelige skattemelding.

All dokumentasjon skal behandles og godkjennes av Birkenes Sparebank, og vi forbeholder oss en behandlingstid på inntil 2 (to) uker.

Dersom nødvendig dokumentasjon ikke kan fremlegges ved henvendelser fra banken vil det kunne bli aktuelt å sperre aktuelle beløp i påvente av at tilfredsstillende dokumentasjon leveres.

Bankens retningslinjer for kryptovaluta vil oppdateres fortløpende etter hvert som konsesjonshavere i Norge endres, eller ved endringer i aktuelt regelverk.

Sist oppdatert 26. juni 2024.