Hopp til innholdet
Mor far og to barn står utenfor et hus
Ta vare på flokken din. Selv om du ikke kan forsikre kjærligheten, kan du forsikre deg av kjærlighet.
Uføreforsikring

De fire viktigste forsikringene for deg og dine

Er du og familien din godt nok sikret for fremtiden? Disse forsikringene gjør at du ikke trenger å tenke på økonomien hvis noe skulle skje.

Tør du å tenke det utenkelige - at du eller dine nærmeste blir rammet av sykdom, uførhet eller dør? Er du ikke riktig forsikret skal det ikke mye til før det snur livet ditt helt opp ned og velter hele økonomien din.

Ingen kan spå fremtiden. Det eneste vi kan gjøre er å sikre oss så godt vi kan.

Dette er de viktigste forsikringene du bør ha for deg og familien din:

Uføreforsikring

Hvis du blir langvarig arbeidsufør og ikke kan jobbe mer, vil du få et betydelig tap i inntekten din. Har du råd til det?

En uføreforsikring gir deg økonomisk trygghet hvis du ikke kan jobbe fullt lenger på grunn av sykdom eller ulykke.

Forsikringen kompenserer for noe av den tapte inntekten din hvis du blir arbeidsufør og dekker utgiftene dine mens du er ute av stand til å jobbe. På den måten kan du opprettholde den levestandarden du er vant til.

Selv om det offentlige helsevesenet i Norge er godt utviklet og dekker noe av inntektstapet ved uførhet, vil du oppleve at uføretrygden du mottar fra NAV er mye lavere enn lønnen du er vant til. Men med en uføreforsikring får du mer enn du vil motta fra NAV.

Uføreforsikringen vår kan du kjøpe her.

Forsikring ved kritisk sykdom

Denne forsikringen gir deg en skattefri engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Når du blir alvorlig syk kan det dukke opp helt nye behov. Hvordan du bruker pengene fra forsikringen din er helt opp til deg.

For selv om helsevesenet i Norge tilbyr en god behandling, kan det fortsatt være kostnader som ikke dekkes av det offentlige.

Forsikringen kan for eksempel brukes til å betale for behandling som ikke dekkes av det offentlige eller til å nedbetale gjeld. Eller kanskje ønsker du å tilbringe mer tid med dine nærmeste? Valget er ditt.

Forsikringen vår for kritisk sykdom kan du kjøpe her.

Barne- og ungdomsforsikring

Barneforsikring gir deg og dine ekstra økonomisk trygghet hvis barna dine blir syke eller skadet. 

Forsikringen er et tillegg til de offentlige ytelsene og vil hjelpe barnet og familien din med utgiftene som følger med sykdom og skade. Da kan du fokusere på barnet ditt og gjøre det som er best for familien din i en vanskelig tid.

Kjøp barneforsikringen vår her.

Livsforsikring

Denne forsikringen gir familien din en utbetaling hvis du faller bort. Forsikringen dekker dødsfall, uansett årsak, og gir en engangsutbetaling som hjelper familien din med å betale for bolig, begravelse og andre utgifter.

Du bestemmer selv hvem som skal motta forsikringssummen. Pengene kan brukes til hva som helst, og blir ofte brukt til å betale ned gjeld slik at familien kan beholde hjemmet.

Les mer om livsforsikringen vår og kjøp den her.