Den norske aksjeporteføljen hadde i mars en avkastning på +5,06 %. Resultatet er 0,51 % bedre enn referanseindeksen - OSEFX - som på sin side endte opp 4,55 %. Eika Norge er med det opp 6, 59 % hittil i år, hvilket er 3,15 % bedre enn OSEFX. 

Makro                                                                                                                                                                                                                                                               

Råvarer steg generelt i mars drevet av sterke makrotall og dempet frykt for en nedtur i kinesisk økonomi. Konflikten i Midtøsten har ikke eskalert slik mange trodde, og Ukrainas angrep på oljeinfrastruktur i Russland har drevet oljeprisen opp om lag 5 USD i løpet av måneden. Oljeprisen nærmer seg nå nivåene fra sensommeren i fjor og markedet begynner å spekulere i om OPEC vil øke produksjonen noe etter neste møte som er i juni. 

Lange renter i USA har vært ganske volatile i løpet av mars og steget noe. Usikkerheten rundt rentekutt fra FED er stor og markedet priser nå inn under tre rentekutt i løpet av 2024. Økte råvarepriser er negativt for inflasjonsforventningene og arbeidsmarkedet er ennå stramt. Den amerikanske sentralbanken holdt på forventningen om tre kutt i styringsrenten, i tillegg til at de hevet inflasjonsforventningen – så kanskje er sentralbanken villig til å kutte selv om man ikke er helt i mål? 

Den norske kronen har svekket seg på nytt i mars til tross for høyere oljepriser og nærmer seg nå de svært svake nivåene den var på i fjor høst. Dette er positivt for store deler av Oslo Børs, men gjør det vanskeligere å få ned inflasjonen.

Norge Porteføljen

Schibsted ble beste – absolutte – bidragsyter for Norge porteføljen i mars. Dette selskapet har vært igjennom en total transformasjon det siste året og er nå blitt en ren markedsplass. Aksjen steg 11,29 % i mars da ledelsen la frem en modell for hvordan de skal distribuere kontantene etter salg av Adevinta og News Media-virksomheten sin.

Kongsberg Gruppen fortsetter å stige på høye forventninger om ordre fremover. I mars annonserte de en kontrakt mot Sverige og Finland på totalt 1,2 milliarder kroner, hvilket er den første «Nato-relaterte» ordren de har fra disse landene. I tillegg annonserte de en investering på 640 millioner kroner sammen med den norske stat hvor ambisjonen er å effektivisere leveransetiden. Aksjen endte opp 10,79 % i mars. 

Tungvekteren Equinor steg 9,22 % etter at gassprisen steg gjennom mars. Dette er trolig grunnet sterkere oljepris på bakgrunn av forventningen om en sterkere økonomi.

Norwegian Air Shuttle (NAS) falt 6,35 % i mars da en av de største aksjonærene solgte litt aksjer i selskapet. Dette er en aksjonær med mange aksjer som har gjort tilsvarende salg på samme tid tidligere og kom ikke som noen overraskelse på markedet. Med Widerøe-synergier, mindre konkurranse fra SAS, en sterk balanse og begrenset tilgjengelighet på fly grunnet leveringsproblematikk for Boeing – ser selskapet fortsatt attraktivt ut.

Vinnere       

  • Tomra Systems  20,39 %
  • Schibsted ASA - B                  11,29 %
  • Kongsberg Gruppen                10,79 %        

                                                                                                                                                       Tapere

  • Wallenius Wilhelmsen ASA    -13,21 %    
  • Hoegh Autoliners ASA            -11,71 %
  • Norwegian Air Shuttle ASA    -  6,35 %

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.